ACTFIVE

 • ACTFIVECO.,LTD
 • Hệ thống làm sạch bằng chân không

  Hệ thống làm sạch bằng chân không

  Phối hợp, hỗ trợ toàn bộ quá trình tẩy rửa sản phẩm.

Sê-ri ⅢDS

Sê-ri ⅢDS

 • Trang bị nắp kín khí cho toàn bộ bể chứa tiêu chuẩn.
 • Tối ưu cho trường hợp xử lý với lượng lớn.
 • Có thể sử dụng cả giỏ tròn và vuông.
 • Có thể chạy tự động mà không cần người thao tác.
 • Có thể làm sạch nhanh từ 1~3 phút
Sê-ri ⅢAS (1 bể chứa)

Sê-ri ⅢAS (1 bể chứa)

 • Làm sạch bằng việc ngâm trong chân không.
 • Nhờ việc khử khí, dung dịch rửa đi vào các lỗ, khe hở vật bám bẩn, nên việc làm sạch dưới áp suất không khí trở nên khả thi.
 • Tăng khả năng đi vào chỗ trống nhờ khử khí.
 • Làm sạch bằng hơi trong chân không.
 • Rửa hiệu quả bằng hơi dung môi.
 • Tác dụng làm nóng để sấy chân không.
 • Sấy khô bọt khí trong chân không.
 • Thực hiện sấy nhanh để làm khô bọt khí sủi lên tại bề mặt vật thể.
 • Làm sạch triệt để.