KIRA

  • KIRA
  • Máy khoan, ta-rô bàn

    Máy khoan, ta-rô bàn

    Đáp ứng nhu cầu khách hàng với một hệ thống hoàn thiện.

KRTG-420

KRTG-420

Máy khoan vạn năng, khoan xuống tự động ~Φ25,~M20

(Có ta-rô chế độ tay)

NSD-340

NSD-340

Máy khoan chuyên dụng  ~Φ13
(Chỉ khoan)

KID-420

KID-420

Máy khoan chuyên dụng ~Φ23
(Chỉ khoan)

KRT-10

KRT-10

Máy ta-rô  ~M6
(Chỉ ta-rô)

KRT-340

KRT-340

Máy ta-rô  ~M12  ~Φ13
(Có khoan)

KRD-1000

KRD-1000

Máy khoan cần
※Liên hệ trực tiếp