TAKAHASHI

  • TMW
  • Máy tiện CNC kiểu dao răng lược. Máy tiện CNC

    Máy tiện CNC kiểu dao răng lược
    Máy tiện CNC

    Nhà sản xuất máy tự động, máy tiện CNC chính xác cỡ nhỏ

L2-P

L2-P

Dao răng lược, 4 inch
(OP 5 inch)

L20

L20

Dao răng lược, 4 inch
(OP 5 inch, dao quay)

L-30

L-30

Dao răng lược, 5 inch
(OP 6 inch, dao quay)

L100/L100T

L100/L100T

Dao răng lược, 6 inch
(OP 8 inch, dao quay)