TSUGAMI

  • TSUGAMI
  • Máy tiện CNC tự động. Máy tiện CNC. Máy mài

    Máy tiện CNC tự động
    Máy tiện CNC

    TSUGAMI được công nhận trên toàn cầu về chất lượng, độ chính xác, tốc độ vượt trội.

B0265-Ⅲ

B0325-Ⅲ

Phôi thanh ~Φ26, loại 5 trục

B0206-Ⅲ

B0206-Ⅲ

Phôi thanh Φ3~Φ20, loại 6 trục

B0205-Ⅲ

B0205-Ⅲ

Phôi thanh Φ3~Φ20, loại 5 trục

M08J-Ⅱ

M06JC

Loại chấu kẹp, 8 inch